Glavni meni
Poudarki
Iz fotogalerije
Dogodki
Facebook

Postanite prijatelj Vibacoma na Facebooku
Aktualna ponudba
Razvoj inovacijske infrastrukture (I2)
Prepoznavanje priložnosti za vire inovativnih prebojev
Oblikovanje razvojnih strategij
Predavanja za premik zavestiRazvoj inovacijske infrastrukture (I2)

Tema:


Vsebina:
 • analiza obstoječih orodij za spodbujanje inoviranja v podjetju,
 • definicija potreb trgov in razumevanje strateškega fokusa podjetja,
 • definicija gradnikov inovacijske infrastrukture,
 • definicija procesa inoviranja,
 • načrt inovacijskega internega komuniciranja za podporo in razvoj inovacijske kulture,
 • razvoj modela za množično inoviranje v podjetju,
 • umestitev inovacijske infrastrukture v inovacijski ekosistem podjetja (odprto inoviranje),
 • testni zagon,
 • vzpostavitev sistema trajnostnega inoviranja.


Za koga:
 • direktorje organizacij,
 • vodje poslovnih enot, sektorjev, oddelkov,
 • vodje timov, projektov, procesov.


Način izvedbe:
 • uvodno motivacijsko predavanje, serije delavnic za razvoj inovacijske infrastrukture v skladu s podano vsebino, zaključni dokument z rezultati prototipne faze.


Reference: delavnice na zgoraj opisano temo so bile izvedene v podjetjih BTC d.d., Petrol d.d., Lek d.d., Elektro Maribor d.d., TPV d.d. in Talum d.d..
Prepoznavanje priložnosti za vire inovativnih prebojev

Tema:
 • Identifikacija ključnih poslovnih priložnosti za oblikovanje inovacijskih prebojev (na nivoju tehnoloških, storitvenih, organizacijskih in družbenih inovacij).


Vsebina:
 • predstavitev različnih oblik in tipov inovacij,
 • razumevanje njihovega bistva in aplikativnosti v praksi,
 • evolucija razvoja inovacijskih ekosistemov,
 • prepoznavanje ključnih priložnosti za inoviranje (kje vse lahko iščemo priložnosti za inoviranje),
 • elementi inovacijske kulture,
 • razlika med inovacijskim prebojem in inkrementalnimi inovacijami,
 • kompetence potrebne za razvoj inovacijske kulture,
 • model množičnega inoviranja in pomen množičnega inoviranja za inovativne preboje.


Za koga:
 • direktorje organizacij,
 • vodje poslovnih enot, sektorjev, oddelkov,
 • vodje timov, projektov, procesov,
 • nosilce razvoja vseh funkcij in procesov.


Način izvedbe:
 • uvodno motivacijsko predavanje, serije delavnic za prepoznavanje priložnosti za vire inovativnih prebojev, neprestan dialog z udeleženci, izvajanje poslovnih iger za povezovanje in motiviranje skupine, skupinsko delo v medstrukturnih timih.


Reference: delavnice na zgoraj opisano temo so bile v zadnjih dveh letih izvedene v podjetjih Trimo d.d., Hidria d.d., Unistar d.o.o., Aha Emmi d.o.o., Talum d.d., Petrol d.d., Donit Tesnit d.o.o., Johnson Controls - NTU d.o.o..
Oblikovanje razvojnih strategij

Tema:
 • Razvoj strateških usmeritev podjetja/organizacije temelječih na strategiji trajnostnega razvoja in organske rasti (na nivoju letnega, srednjeročnega in dolgoročnega planiranja).


Vsebina:
 • opredelitev ključnih elementov trajnostnega razvoja in organske rasti,
 • opredelitev evolucijske faze podjetja in prepoznavanje zdravih jeder za nadaljnji razvoj,
 • opredelitev vrednostne verige in pozicioniranje podjetja vanjo,
 • segmentacija trga,
 • segmentacija dobaviteljske verige,
 • oblikovanje prodajnega spleta,
 • segmentacija zaposlenih
  v podporo trajnostnemu razvoju in organski rasti podjetja na strateškem, taktičnem in izvedbenem nivoju.


Za koga:
 • direktorje organizacij,
 • vodje poslovnih enot, sektorjev, oddelkov,
 • vodje timov, projektov, procesov,
 • nosilce razvoja vseh funkcij in procesov.


Način izvedbe:
 • uvodno motivacijsko predavanje, serije delavnic za oblikovanje razvojnih strategij, neprestan dialog z udeleženci, izvajanje poslovnih iger za povezovanje in motiviranje skupine, skupinsko delo v medstrukturnih timih.


Reference: delavnice na zgoraj opisano temo so bile izvedene v podjetjih Adria Mobil d.o.o., BTC d.d., Steklarna Hrastnik d.o.o. Vinakoper d.o.o., Lesnina Emmi d.d., Center za razvoj Litija d.o.o., Egoles d.d., Radeče papir d.d., Finera d.o.o., Finor leasing d.o.o., GIZ Gradis, Inštitut za metalne konstrukcije (IMK), Imko d.d., Jarina z.o.o., Kamnoseštvo Šergan d.o.o., Kovikor d.o.o., Nektar Natura d.o.o. & Klanšek d.o.o., RSH d.o.o., Sinet d.d..
Predavanja za premik zavesti

Namen predavanj:
 • Predstavitev pomembnih vsebin za uspešen razvoj podjetij in ustvarjanje dodane vrednosti. Predavanje na izviren način približa poslušalcem izbrano vsebino, jo podkrepi s praktičnimi poslovnimi izkušnjami iz slovenskega in mednarodnega okolja ter predstavi teoretične podlage za upravljanje s predstavljeno vsebino v podjetjih.


Teme predavanj:
 • »Inovacijski ekosistemi – izzivi in priložnosti«
 • »Sodobni principi vodenja«
 • »Vloga čustev, intuicije in uma v procesu inoviranja«
 • »Vloga čustev, intuicije in uma v procesu vodenja in odločanja«
 • »5 disciplin za ustvarjanje dodane vrednosti za stranke«
 • »Kako motivirati zaposlene za proaktivno sodelovanje in inoviranje«
 • »Kako do učinkovitega komuniciranja sposobnosti in inovacij na trgu«
 • »Segmentacija strank v vrednostni verigi (B2B)«
 • »Kako do učinkovite procesne organizacije«
 • »Kako do odličnosti v odnosih: med vodstvom in zaposlenimi, med zaposlenimi, s strankami, z dobavitelji, z javnostmi«
 • »Inovacijsko in inovativno komuniciranje«
 • »Inovacijsko in inovativno vodenje«
 • »Koncept odprtega inoviranja«
 • »Vzpostavljanje učinkovitih timov (»team building«): preboj starih vzorcev navad in uma za nove priložnosti«


Za koga:
 • nosilce razvojnega impulza v podjetju, ne glede na funkcijo ali proces v katerem deluje.


Način izvedbe: predavanje (2 šolski uri za posamezno temo).

Za vse navedene vsebine lahko izvedemo tudi enodnevne delavnice. Pri izbiri delavnice poleg omenjenega predavanja udeleženci preko praktičnih primerov in samostojnega dela dodatno utrdijo ključna sporočila vezana na izbrano vsebino. Ob tem se vzpodbuja razumevanje posameznikovih kompetenc, razvoj kolektivne zavesti ter razumevanje potreb trga.

Način izvedbe delavnice: 7 ur pri naročniku, poslovne igre, analiza primerov, predavanje.

Več informacij o ponudbi za vašo organizacijo lahko pridobite na telefonu 01/517 41 28 ali po e-pošti: vibacom©vibacom.si.