Glavni meni
Poudarki
Iz fotogalerije
Dogodki
Facebook

Postanite prijatelj Vibacoma na Facebooku
CVji - PHC
Violeta Bulc
Agata Kopač
Igor GlavanVioleta BulcMag. Violeta Bulc je inovatorka, podjetnica, ustanoviteljica in direktorica podjetja Vibacom d.o.o., katerega poslanstvo je razvoj okolij za trajnostno rast in inovatvne preboje. Razvija orodja in rešitve, ki so usmerjene v spodbujanje dolgoročne organske rasti podjetij na osnovi ključnih sposobnosti in vrednot. Verjame v človeka in njegovo ustvarjalno moč. Verjame v evolucijo in izjeme, ki spreminjajo njen tok. Verjame v moč pozitivne energije in čisto misel, ki ustvarja pogoje za razcvet pravih vsebin. Verjame v moč kolektivne zaveti in gibanj, ki povezujejo. Verjame, da mora tehološki razvoj služiti človeku za razvoj blaginje, ustvarjanje dodane vrednosti in odkrivanje novih meja mogočega. Uči se ob številnih vprašanjih, ki jih vedno znova postavljata Pina Maja in Žiga. Učita jo preprostosti, neposrednosti in naravnega obnašanja. Uči se od lokalnih in globalnih projektov. Uči se od življenja, ki ji vedno znova dovoli vpogled v svoje nove dimenzije. Uživa v poslovnih izzivih strank in partnerjev, tehnološkem napredku in evoluciji sveta, ki vzpodbujajo njeno poslovno rast in razvoj sebstva. Ključni projekti: Vibacom (www.vibacom.si), InCo gibanje za inovativne preboje (ww.incogibanje.si), Svetovalni odbor za razvoj inovacijskega novinarstva Univerza Stanford, predmet Inovacijski in inovativni management na DOBI, Uprava Umanotere, Svet za inovativno družbo pri Državnem Svetu, Nadzorni svet Global Compact, Upravni odbor združenja storitvenih dejavnosti, Združenje Manage, Društva slovenskih inovatorjev...

Mednarodne izkušnje:članstvo in aktivna razvojna vloga v Advisory Board for the Innovation Journalism programm pri Univerzi Stanford, Kalifornija, vodenje skupine za razvoj komunikacijskih strategij za EU projekt grozdenja v Turčiji, članstvo v svetovalni skupini podjetnikov pri komisiji EU za področje IKT (priprava akcijskih načrtov za 2012 in strategij razvoja za 2020), moderiranje mednarodnih delavnic in strokovnih srečanj, gostujoča predavateljica na mednarodnih simpozijih in konferencah za področje razvoja podjetništva, inovativnih sistemov in regionalnega razvoja.

Pomembnejši mejniki v karieri: analitik učinkovitosti IKT omrežja v DHL Systems (Burlingame, Kalifornija), direktorica Sektorja za poslovanje z operaterji Telekoma Slovenije, izvršna podpredsednica Telemacha, ustanoviteljica podjetja Vibacom, ustanoviteljica in koordinatorka InCo gibanja za inovativne preboje.


Agata KopačOpravlja delo vodje Poslovno holističnega centra Vibacom (PHC). Skrbi za koordinacijo vseh dejavnosti PHC in je odgovorna za marketing. Opravlja tudi delo svetovalke po metodologiji PHC Vibacom.

Karierno pot je pričela kot pravnica na področju pravnega svetovanja podjetjem v okviru podjetja CPS d.o.o. (gospodarsko pravo, ustanovitve podjetij, podružnic, pripravljala pravna mnenja, sodelovala pri pravnih pregledih – »due diligence« za namene prevzemov podjetij, pripravi dokumentacije za sindicirano posojilo itd.).

Kasneje je skupaj z ostalimi partnerji ustanovila in organizirala družinsko visoko-tehnološko podjetje UCS d.o.o., ki razvija sisteme podpore prodaji obutve. Poleg marketinga je bila zadolžena predvsem za pravno in kadrovsko področje. Tako v podjetju UCS d.o.o. kot v mrežnem marketingu v okviru podjetja Amway Slovenija L.L.C., v katerem je v prostem času sodelovala 6 let, je zorganizirala in izpeljala številne projekte (npr. s timom je vzpostavila napreden model prodaje otroške obutve v znani verigi prodajaln obutve, organizirala obsežno testiranje novega modela prodaje obutve), delavnice in seminarje.

Do sedaj je pridobila je neprecenljive izkušnje iz podjetništva, prodaje, trženja, postavljanja in doseganja ciljev, vodenja skupine oziroma tima, motiviranja članov tima, reševanja konfliktnih situacij idr. Ima tudi obsežne izkušnje z direktno prodajo in prodajo storitev. Podjetjem je svetovala, kako se pozicionirati na trgu in kako postaviti trženjsko strategijo.

Po duši je organizator, svetovalec in učitelj. Pri delu je strokovna, natančna in sistematična. Rada ima delo z ljudmi. Najbolj jo izpopolnjuje, ko lahko iz ljudi in organizacij povleče potenciale, ki spijo v njih, ter ko jih povezuje. V prostem času ima rada druženje in networking ter prebiranje literature s področja osebnostnega razvoja, psihologije, podjetništva, mednarodnega poslovnega in družbeno-političnega dogajanja idr.

Diplomo je pridobila na Pravni fakulteti v Ljubljani, nato pa nadaljevala izobraževanje na Ekonomski fakulteti v Ljubljani ter postala magistra znanosti s področja poslovodenja in organizacije (MScBA). Poleg tega se stalno izobražuje na številnih seminarjih. Ima opravljen trening za NLP Praktika.


Igor GlavanOpravlja delo svetovalca po metodologiji PHC Vibacom.

Od nekdaj ga zanima preučevanje, postavljanje in izboljševanje sistemov. Že kot asistent pri predmetih Mednarodne finance in Instrumenti mednarodnega financiranja na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je začel raziskovati sisteme na makro finančnem področju. Sodeloval je tudi na različnih raziskovalnih projektih.

Izkušnje o delovanju sistemov na mikro ravni je nato pridobival v manjšem visoko tehnološkem podjetju UCS d.o.o., ki se ukvarja z razvojem celovitega sistema za podporo nakupovanju obutve. V podjetju je aktivno sodeloval pri ustanovitvi, razširitvi (prevzem druge družbe, razširitev ponudbe, prodor na tuje trge itd.), predvsem pa organizaciji in ureditvi računovodsko-finančno-informacijskega področja. S kreativnim pristopom, poznavanjem različnih statističnih orodij in širokim znanjem s številnih področij je prispeval k nastanku ali izboljšavi različnih proizvodov in storitev, ki jih podjetje ponuja.

Vzporedno z aktivnostmi v okviru podjetja UCS d.o.o. je s svojim podjetjem AI-LINK Igor Glavan s.p. svetoval raznim podjetjem s področja računovodstva in financ ter vzpostavljanja računovodsko-finančno-informacijskih sistemov (vključno s sistemom upravljanja s tveganji planiranjem in kontrolingom), izvajal davčne optimizacije ter z uporabo različnih statističnih in kvantitativnih metod izvajal številne analize s finančnega in ostalih področij. Poleg izboljševanja delovanja sistemov sta dva izmed njegovih hobijev IKT področje in »poslovna inteligenca« v širšem smislu. Zaradi dobrega poznavanja različnih računalniških programov je podjetjem svetoval tudi na tem področju.

Je rojen svetovalec, saj s svojo tankočutnostjo, analitičnim umom ter neverjetno željo po pomoči drugemu, ki potrebuje nasvet, najde rešitev še na tako kompleksno vprašanje. Rad ima harmonijo in se vedno trudi najti »win-win« rešitve ali pa izbira vsaj igre s pozitivno vsoto.

V prostem času je nekaj let vodil tudi mrežno-marketinško skupino v okviru podjetja Amway Slovenija L.L.C., kjer je pridobil tudi številne kompetence s področij vodenja, direktne prodaje in podjetništva. Sedaj ta čas rad posveča predvsem mednarodnim poslovnim trendom in družbeno-političnemu dogajanju doma in v svetu.

Je univerzitetni diplomirani ekonomist (smer bančništvo in finance na Ekonomski fakulteti v Ljubljani) in magister znanosti s področja poslovodenja in organizacije (redni magistrski študij na Ekonomski fakulteti v Ljubljani - smer finančni management). Trenutno se izobražuje za pridobitev mednarodnega certifikata za notranjega revizorja CIA, ki ga podeljuje The Institute of Internal Auditors.