Glavni meni
Poudarki
Iz fotogalerije
Dogodki
Facebook

Postanite prijatelj Vibacoma na Facebooku
Poslovni holistični center Vibacom
O podjetju

V Vibacomu že 10 let soustvarjamo uspeh malih, srednjih in velikih podjetij, lokalnih skupnosti, javnih ustanov pa tudi nevladnih organizacij kot so Adria Mobil d.o.o., Kamnoseštvo Šergan d.o.o., Z&Z, d.o.o., BTC d.d., BTC Logistika d.o.o., Sava d.d., Steklarna Hrastnik d.d., Vinakoper d.o.o., Lesnina Emmi d.d., Žito d.d., Delo prodaja d.d., Terme Radenci d.o.o., Intereuropa d.o.o., Hrvaška, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Domžale, Občina Dobrovnik, Občina Šentrupert, Občina Trebnje, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Ministrstvo za informacijsko družbo, Center za razvoj Litija (Srce Slovenije), Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR), Tehnološka agencija Slovenije – TIA idr.

Na osnovi izkušenj, ki smo jih nabirali z iskanjem odgovorov na izzive naših strank, smo razvili številna orodja za izboljševanje procesov v podjetju in lokalni skupnosti in za zagotavljanje trajnostnega razvoja poslovne uspešnosti. Naša ponudba je rezultat poglobljenega prilagajanja potrebam vsake stranke posebej. Poleg uspehov naših strank to potrjuje tudi 6 priznanj za poslovne inovacije ter 2 nagradi in 2 priznanji Feniks.


PHC Vibacom

Naša opažanja kažejo, da organizacije pogosto propadejo zaradi navideznih malenkosti, ki se sčasoma nakopičijo. Če bi pravočasno definirale svoje šibke člene, bi lahko svoj trenuten neuspeh obrnile v uspeh. Pogosto je težava v tem, da svoje probleme in izzive težko vidijo same. Kot zunanji opazovalci organizacij ter kot strokovnjaki, ki imajo izkušnje iz svetovanja številnim drugim organizacijam, pa lahko hitro pomagamo najti in diagnosticirati vzrok trenutnih težav ter ga čim hitreje odstraniti. V desetih letih soustvarjanja uspeha številnih slovenskih organizacij se nam je to pogosto potrdilo.

Vrsto let se je zato oblikovala ideja, na kakšen način bi se pridobljene izkušnje sistematično prenesle na čim večji krog organizacij. Iz teh pobud je zrasel Poslovni holistični center Vibacom in vsakdo na trgu, ki za sprejemanje uspešnih odločitev želi in potrebuje strokoven dialog, je vabljen, da ga obišče. Pri nas se lahko oglasi na posvet, lahko pa pridemo v organizacijo in pomagamo z določenimi projekti popraviti ali celo redefinirati poslovanje.

Naša filozofija je, da je lahko vsaka organizacija (podjetje, tim, občina, društvo, občina ipd.), živ organizem. Zato menimo, da se mora življenjski cikel organizacije spremeniti v uspešno potovanje, kjer so razvoj, zorenje, regeneracija in transformacija njegove pojavne oblike. Tako kot holistični zdravniki bdijo nad svojimi pacienti, bdimo mi v Poslovnem holističnem centru Vibacom z vso skrbnostjo nad organizacijami, ki se na nas obračajo in jih zdravimo celostno.

Naše svetovanje obsega vse od enournega svetovanja do postavljanja razvojnih zgodb in celovite redefinicije poslovanja. S tem imamo dolgoletne izkušnje, zato lahko podjetjem pomagamo na vsakem koraku na njihovi razvojni poti od delovnega preko učečega v misleče in ozaveščeno podjetje. Iz togih, nefleksibilnih organizacij pomagamo ustvarjati organizme.


Dejavnosti Poslovnega holističnega centra Vibacom

1. Diagnostika,
2. Kurativa in
3. Preventiva
organizacij in njihovih poslovnih okolij


Kako se lahko obrnete na nas pri vaših poslovnih vprašanjih, pomislekih, dilemah, izzivih

1. VAŠ KLIC:

Naše svetovanje se začne z vašim klicem, pri čemer določimo termin vašega obiska v našem centru. Pomagamo vam lahko pri vaših poslovnih izzivih na vsakem vašem koraku. Tu je nekaj primerov izzivov, s katerimi se stranke obračajo na nas:

Mikro, mala in srednja podjetja ter nevladne organizacije:

 • iskanje alternativnih oblik poslovanja;
 • razvoj novih izdelkov in storitev (postopek od koncepta do realizacije);
 • urejanje odnosov in nasledstva v družinskih podjetjih;
 • iskanje poti, kako najti nove kupce;
 • izbor pravih strank in kako se osredotočiti nanje;
 • iskanje poti, kako biti boljši kot konkurenca;
 • razvoj novih poslovnih modelov;
 • iskanje načina, kako spodbuditi zaposlene, da so bolj inovativni;
 • iskanje možnosti, kako znižati stroške ali jih prevetriti;
 • iskanje načinov, kako izboljšati odnose z vašimi poslovnimi partnerji;
 • vzpostavljanje večjega zaupanja zaposlenih;
 • intenziviranje prodaje in trženja;
 • vstopanje na nove trge;
 • izbor najprimernejših sodelavcev;
 • selekcija alternativnih investicij;
 • preverjanje finančne konstrukcije pred vstopom v nov posel;
 • postavljanje ciljev, strateškega plana;
 • idr.
Lokalne skupnosti:

 • postavljanje strategije za trajnostni razvoj občine;
 • participacija občanov pri soustvarjanju razvoja občine in njihovo sodelovanje v raznih projektih;
 • spodbujanje podjetništva in inovativnosti v občini;
 • ustvarjanje načrtov za samooskrbo v občini;
 • povezovanje vseh deležnikov v občini (društva, šole, kmete, podjetnike itd.);
 • spodbujanje mladih k ustvarjalnosti in podjetništvu v domači občini in preprečevanje odtoka znanja iz občine.
2. DIAGNOSTIKA vašega poslovnega izziva:

V fazi diagnostike, ki se odvija v našem centru, s pomočjo lastne metodologije definiramo vaše izzive in poskušamo najti odgovore nanje. Ta faza ponavadi traja od 30 min pa do nekaj ur, odvisno od kompleksnosti danega primera. V kolikor je to mogoče in če čas dopušča, poizkusimo najti primerno rešitev že v tej fazi.

Za bolj poglobljena strokovna vprašanja s posameznih področij, bodisi davčnega, finančnega ali kakega drugega področja so namenjene specialistične ure. Pri tem sodelujemo s priznanimi zunanjimi strokovnjaki, tako da v okviru PHC Vibacom nudimo celovito rešitev za vaše izzive.

V primerih, ko ugotovimo da gre za kompleksnejši primer, po dogovoru pripravimo načrt ter ponudbo za celovito rešitev vašega izziva.

3. KURATIVA in PREVENTIVA vašega POSLOVNEGA IZZIVA:

V kolikor se v fazi diagnostike ugotovi, da potrebuje vaš posel dolgoročnejši pristop, se odločimo za enega izmed orodij preventive ali kurative. Tako lahko skupaj:

z mikro, malimi in srednjimi podjetji, nevladnimi organizacijami:

 • poiščemo alternativne oblike poslovanja;
 • zastavimo postopek od koncepta do realizacije novega izdelka oz. storitve;
 • najdemo tržne segmente (strank) in kako se osredotočiti nanje;
 • poiščemo poti, kako biti drugačni od konkurence (monopolne tržne niše);
 • ustvarimo model spodbujanja inovativnosti pri zaposlenih;
 • razvijemo in vpeljemo nove poslovne modele;
 • racionaliziramo in optimiziramo stroške;
 • poiščemo načine, kako izboljšati odnose s poslovnimi partnerji;
 • poiščemo načine, kako vzpostaviti večje zaupanje med zaposlenimi;
 • poiščemo nove tržne poti;
 • naredimo strategijo vstopanja na nove trge;
 • naredimo izbor najprimernejših sodelavcev;
 • selekcioniramo alternativne investicije;
 • preverimo finančne konstrukcije pred vstopom v novo investicijo;
 • postavimo cilje, strateški plan;
 • idr.
z lokalnimi skupnostmi, občinami:

1. Najprej lahko skupaj razvijemo razvojno zgodbo za vašo občino, ki bi bila temeljni dokument vaše občine in bi opredeljevala:
 • kakšni so potenciali občine in kako jih izkoristiti ter
 • kaj želi občina doseči v določenem roku in kako bo to dosegla.
2. V kolikor to v občini potrebujete, lahko izpeljemo tudi krajše projekte za spodbujanje posamičnih potencialov v občini. Naj naštejem samo nekatere:
 • »eko-Podjetnik« – izobraževalni program za spodbujanje podjetnosti in eko-inoviranja;
 • predavanja »eko-Inovacije so dober posel«;
 • oblikovanje projekta od ideje do izvedbe;
 • »InCo Jr« – spodbujanje inovativnosti in ekološke osveščenosti med mladimi, drugi projekti po dogovoru).
3. Ko je razvojna zgodba postavljena, vam lahko pomagamo z orodji in postopki, ki smo jih razvili, vzpostaviti inovativno lokalno skupnost, ki temelji na spodbujanju vseh deležnikov lokalne skupnosti. Le-ti tako soustvarjajo odprt, napreden prostor, temelječ na inovativnosti in trajnostnem razvoju. Rezultat je napredna in dinamična občina, v kateri blaginjo in napredek soustvarjajo vsi občani in občanke. To je obsežnejši projekt, ki pa postavlja trdne temelje za dolgoročen stabilen razvoj.

Z zgoraj omenjenimi rešitvami imamo dolgoletne izkušnje, zato lahko organizacijam pomagamo na vsakem koraku na njihovi poti od delovne preko učeče v mislečo in ozaveščeno fazo, to je fazo, v kateri se je pripravljena spopasti z izzivi nove dobe. Iz organizacij pomagamo soustvarjati organizem.


Ključne sposobnosti PHC Vibacom

 • Razumemo izzive prostora in časa in jih pomagamo povezati v uspešne razvojne zgodbe;
 • Učinkovito povezujemo znanja in izkušnje s tržnimi potrebami in potenciali;
 • Čutimo potrebe in sposobnosti naših strank in jih pomagamo usmeriti v poslovne priložnosti.
Vrednote PHC Vibacom

 • Prodornost;
 • Strokovnost;
 • Inovativnost;
 • Empatija;
 • Dolgoročna stabilna rast.
Vizija PHC Vibacom

Transformacija organizacij v organizme.


Poslanstvo PHC Vibacom

 • Vnašanje novih orodij in pristopov v družbo za prehod iz statičnih struktur v dinamične;
 • S podjetji odkrivamo nove poslovne priložnosti na osnovi potreb in obnašanja trga.
Uradne ure Poslovno holističnega centra Vibacom

Stranke sprejemamo po predhodnem dogovoru. Termin z našim strokovnjakom se lahko dogovori po e-pošti info@phc.si ali po telefonu 041 454 868. Naše stranke lahko uveljavljajo tudi vavčerje, saj smo v evidenci vavčerskih svetovalcev JAPTI.


Svetovalni tim PHC Vibacom

Mag. Agata Kopač, MScBA

Vodja projekta PHC in svetovalka PHC Vibacom

CV

Mag. Violeta Bulc, PMBA

Lastnica in direktorica podjetja Vibacom d.o.o. ter svetovalka PHC Vibacom

CV

Mag. Igor Glavan, MScBA

Svetovalec PHC Vibacom

CV

WEB page PHC

V Poslovnem holističnem centru Vibacom vam lahko pomagamo pri vaših poslovnih izzivih na vsakem vašem koraku in upamo, da v nas prepoznate pravega partnerja za oblikovanje uspešnih rešitev.