Od inspiracije do inovacije
Knjige
Iskanje Vibacom
Povezave
I2 - model množičnega inoviranja
Množično inoviranje postaja eden ključnih orodij za vzpostavljanje trajnostnega razvoja. Izkušnje iz razvoja inovacijskih ekosistemov nas učijo, da samo okolja, katere deležniki se uravnoteženo skupaj razvijajo z nabojem progresivnih in naprednih sil, dosežejo trajnostni uspeh in osebno blaginjo.
Več.
4I
4I

Ideja - nekaj novega (nova zamisel), ki nima še nobene dodane vrednosti.

Izboljšava - povečanje vrednosti ali odličnosti v kakovosti ali pogojih dela (nadgradnja na
obstoječi osnovi).

Invencija - izvedena nova ideja (prototip, pilotski projekt).

Inovacija - izvedena nova ideja s tržno manifestacijo (ima stranke, ki jo opazijo, cenijo in
plačajo); povečanje vrednosti ali odličnosti v novo ustvarjenih pogojih dela ali predmetih, ki ima tržno manifestacijo (ustvarjanje nove osnove).