Od inspiracije do inovacije
Knjige
Iskanje Vibacom
Povezave
I2 - model množičnega inoviranja
Množično inoviranje postaja eden ključnih orodij za vzpostavljanje trajnostnega razvoja. Izkušnje iz razvoja inovacijskih ekosistemov nas učijo, da samo okolja, katere deležniki se uravnoteženo skupaj razvijajo z nabojem progresivnih in naprednih sil, dosežejo trajnostni uspeh in osebno blaginjo.
Več.
7 KORAKOV
Koraki inovacijske infrastrukture

Diagnoza poslovnih odnosov (notranji odnosi: odnos internih deležnikov do poslanstva in vizije, odnos med zaposlenimi, odnos med vodstvom in zaposlenimi, odnos vodstva in lastnikov; zunanji odnosi: odnos do javnosti (potencialni zaposleni, stranke, dobavitelji, lastniki, voditelj), odnos do strank, odnos do dobaviteljev in odnos do globalne zavesti; odnos do samega sebe)

Diagnoza poslovne evolucije (voditeljski, finančni, kadrovski in komunikacijski vidik)

Definicija modela deležnikov (akterji inovacijskega prostora, ki lahko spadajo v naslednje kategorije: država, lokalne skupnosti, univerze, vzgojno-izobraževalni sistem, inštituti, mediji, umetniki in ustvarjalna industrija, nevladne organizacije, podjetja)

Definicija inovacijskega procesa (koraki od ideje do inovacije)

Design inovacijske infrastrukture (definicija gradnikov in vzvodov inovacijske
infrastrukture)

Design inovacijskega komuniciranja (definicija vsebin, orodij in komunikacijskih kanalov)

Design inovacijskih podsistemov za trajnostno inoviranje (proces spremljanja potreb , obnašanj in smiselnosti predlaganih ukrepov v fazi izvajanja projekta )